نویسنده = ������������������ ���������� ��������
شناسایی و تبیین اصول مدیریت در سیره امام حسین علیه‌السلام و دلالتهای آن برای دانش مدیریت

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 13-41

میثم لطیفی؛ بهارک منصوری؛ محمد عبدالحسین زاده