نویسنده = قاسم قنبری خانقاه
تعداد مقالات: 7
1. چکیده انگلیسی (زمستان 97)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 190-195

قاسم قنبری خانقاه


2. چکیده انگلیسی (پاییز 97)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 160-166

قاسم قنبری خانقاه


3. چکیده انگلیسی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 246-254

قاسم قنبری خانقاه


4. چکیده مقالات (انگلیسی)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 226-233

قاسم قنبری خانقاه


5. چکیده مقاله ها (انگلیسی)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 252-259

قاسم قنبری خانقاه


6. چکیده لاتین

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 189-194

قاسم قنبری خانقاه


7. چکیده انگلیسی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 207-213

قاسم قنبری خانقاه