نویسنده = ���������� ������������������
طراحی الگوی چند سطحی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی

دوره 25، شماره 4، دی 1396، صفحه 41-63

عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ ولی الله نقی پور فر؛ عبدالحسین نیسی