نویسنده = ������������ �������������� ��������
کاوشی در سبک زندگی ‌اسلامی در حوزه رفتار مصرف کننده از دیدگاه نهج البلاغه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 11-50

وحید خاشعی؛ حامد نظرپور کاشانی؛ سید محمد علی شریعت زاده