نویسنده = محمد مهدی تنعمی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج معیارهای کارمندیابی در سازمان با رویکرد اسلامی

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 159-181

سید رضا سیدجوادین؛ محمد مهدی تنعمی؛ امیر مختاری