نویسنده = شیما ضرابی زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی حکمرانی خدا مدار

دوره 23، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 9-41

غلامرضا بردبار؛ شیما ضرابی زاده؛ طاهر صالحی