ارائه الگوی حکمرانی خدا مدار

نویسندگان

یزد

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج ابعاد، عوامل و معیارهای حکمرانی خدامدار و ارائه الگویی مناسب است. این مقاله ضمن مروری بر ادبیات حکمرانی خوب، عوامل مورد نظر اندیشمندان اسلامی را مورد تحلیل قرار می­دهد و چارچوبی را به­ منظور طراحی الگوی حکمرانی خدامدار پی می‌افکند. الگو در سه بعد و پانزده عامل طراحی، و به ­عنوان الگوی پیشنهادی به­منظور بهبود طرحها و برنامه­های حکومت اسلامی ارائه شده ­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting God-Oriented Governance Model

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Bordbar
  • Shima Zarrabizadeh
  • Taher Salehi
Assistant Professor, Yazd University
چکیده [English]

The objective of the research is to recognize and extract the dimensions, elements, and criteria of the God-oriented governance; and to present a proper model for it. The article reviews the literature of the good governance, analyses the elements of the Islamic scholars in this respect, and lay the foundation of framework for designing the God-oriented governance model. The model has been designed in three dimensions and fifteen elements and presented as the suggested model for improving the plans and programs of the Islamic government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God-Oriented Governance
  • Good Governance
  • Islamic Government
  • Islamic Management