نویسنده = ���������������� ����������
سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه

دوره 22، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 9-40

مجتبی اسکندری؛ ابوالفضل محمدی؛ حسن علی اکبری؛ بهمن سیف


الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 11-36

سیامک احمدنیا آلاشتی؛ ابوالفضل محمدی؛ محمد بازرگانی؛ مجتبی اسکندری