الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم

نویسندگان

1 امام حسین (ع)

2 امام حسین علیه السلام

چکیده

  این مقاله به دنبال این است تا با بهره‌گیری از روش کیفی و استراتژی تحقیق رویش نظریه به نظریه‌ای قرآنی در خصوص انگیزش انسان در سازمان دست یابد. مبنای تجزیه و تحلیل، آیات قرآن مجید و تعیین مضامین (کدها) بر اساس تفاسیر معتبر قرآن کریم است. در این پژوهش کل آیات قرآن کریم بررسی شد و حدود 700 آیه در مورد انگیزش انتخاب شد که به 287 کد یا مضمون ثانویه، 79 مفهوم و ده مقوله در پنج محور عوامل مؤثر بر انگیزه، روشهای مؤثر بر انگیزه، زمینه‌ها و بسترهای مناسب برای ایجاد انگیزه، مقدمة پیامدی انگیزه و نتایج و پیامدهای ایجاد آن در قالب الگوی انگیزش طراحی شد. روایت الگو، که در واقع همان نظریه انگیزش در قرآن کریم است، بخشِ اصلی این مقاله است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Man’s Motivation in the Organization from the Holy Quran View Point

نویسندگان [English]

  • Siyamak Ahmadnia Alashti 1
  • Abolfzl Mohammadi 1
  • Mohammad Bazargani 2
  • Mojtaba Eskandari 2
1 Correspondent Author: Imam Hussein (pbuh) Complex University Researcher
2 Assistant Professor of Imam Hussein (pbuh) Complex University
چکیده [English]

The article is to achieve a Quranic theory of man’s motivation in the organization by using the qualitative method of the Grounded Theory. The analysis of the holy verses of the holy Quran and the selection of the contents (codes) are based on the authentic interpretations of the holy Quran. Deliberating all of the verses of the holy Quran, 700 verses related to motivation were selected in this research which led to 287 codes (the second contents), 79 concepts and 10 categories in five axes: effective elements on the motive, effective method on the motive, appropriate backgrounds and fields for creating the motives, and finally, the motive and the consequences of its creation out of which the framework of the motivation model was designed. Narrating the model, which is, in fact, the motivation theory in the holy Quran, is the main part of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Motivation in the Quran
  • High Inclinations in the Quran
  • the Grounded Theory Method
  • Motivation Model