نویسنده = محمود علایی زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پایه های نظری تعالی فرد در سازمان از دیدگاه قرآن کریم

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 133-154

ابوالفضل محمدی؛ محمود علایی زاده؛ مهدی محمدی


2. چکیده مقاله ها (انگلیسی)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 175-181

محمود علایی زاده