نویسنده = ������������������ ��������������
بهبود روشهای مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 105-125

سیدمحمد سیدحسینی؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ آزاده مظلوم خراسانی