نویسنده = ������������ �������� ��������������
زمینه‌های رشد و تقویت اخلاق پاسداری از دیدگاه آیات و روایات

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 57-97

محمدعلی مشایخی پور؛ سید جعفر حسنی؛ حسین سالمی


مبانی اخلاق کار از دیدگاه امام علی علیه السلام

دوره 19، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 37-65

محمد علی مشایخی پور