زمینه‌های رشد و تقویت اخلاق پاسداری از دیدگاه آیات و روایات

نویسندگان

1 قران و حدیث

2 مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین زمینه های رشد و تقویت اخلاق پاسداری از دیدگاه آیات و روایات  انجام  شده است. جامعه هدف آن پاسداران اسلام و انقلاب بویژه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. هدف از آن شناساندن این زمینه ها و بسترسازی برای تقویت آنها است. روش تحقیق، کتابخانه ای است. با بررسی که در منابع اسلامی و آیات و روایات در این باره به عمل آمد، این نتیجه حاصل شد که زمینه هایی نظیر یاد خدا، ‌توجه به شأن و جایگاه حقیقی انسان، نگاه امانت انگارانه به کار و مسئولیت، شناخت صحیح دنیا و آخرت، ولایت محوری، جهاد با نفس، ‌تأمین مالی، ارتباط با شهیدان و درس آموزی از سیره و منش آنان،  ‌انس و ارتباط و اتصال قلبی با اهل بیت (علیهم السلام)، عملگرایی مدیران و مسئولان و... از جمله زمینه هایی است که باعث تقویت اخلاق پاسداری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth and Reinforcement Backgrounds of Guards’ Morality from the Verses and Traditions View Points

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Mashayekhipour 1
  • Sayyed Jafar Hassani 2
  • Hussein Salemi 3
چکیده [English]

The research has been performed in order to deliberate and explain the growth and reinforcement backgrounds of the guards’ morality from the verses and traditions view points. The population of the research are the guards of Islam and the revolution, especially the personnel of the Islamic revolution guards corps. The objective of the research is to introduce the backgrounds and building proper beds for reinforcing them. The methodology is documentary. Deliberating the Islamic sources, verses, and traditions, it was inferred that  backgrounds as Allah’s remembrance, paying attention to man’s real status, looking at work and responsibility as a trust, correct recognition of this world and the hereafter, guardianship-orientation, fighting against worldly desires, financial acquisition, relating with martyrs and learning their manners, hearty connection and relation with the people of the house (peace be upon them), pragmatism of managers and officials, and … are among the backgrounds which lead to the reinforcement of the guards’ morality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution Achievements
  • Maintenance
  • Guards Corps
  • Guards’ Mission
  • Backgrounds of Guards Morality