رهبری حکیمانۀ بحران؛ رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در مواجهه با بحران همه‌گیری کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، قائمشهر، ایران

چکیده

همه‌گیری جهانی کووید-19 بحرانی است که میلیاردها انسان را در سراسر دنیا به خود مشغول کرده، هر انسانی را در روی زمین مورد تهدید قرار داده، و پیامدها و چالش‌های گستردۀ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، و فلسفی را برای جوامع، دولت‌ها، حکومت‌ها، و سازمان‌های بین‌المللی به‌وجود آورده است؛ به‌طوری که، جامعه و شهروندان از رهبرانشان انتظار دارند تا بحران را به‌صورتی اثربخش مدیریت کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا تحتِ تأثیر این بحران قرار گرفته است؛ از این‌رو، هدف این پژوهش بررسی رهبری بحران کووید-19 در ایران است. بدین منظور، بیانات و پیام‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از زمان شناسایی و اعلام عمومی نخستین موارد ابتلا به کووید-19 در ایران را تا زمان نگارش این مقاله (تعداد 58 سخنرانی و 8 پیام مرتبط با کووید-19)، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده‌های حاصل از متن بیانات و پیام‌ها را مفهوم‌سازی کرده و بر اساس آن مفاهیم (229 مورد)، مضامین اولیه (72 مورد)، مضامین سازمان‌دهنده (72 مورد) و مضامین فراگیر (11 مورد) به‌دست آمد. درنهایت، با ترکیب و ادغام مضامین فراگیر نزدیک به هم، 3 بُعد 1) معنوی (توجه به معنویات)، 2) شناختی (خودشناسی، دیگرشناسی و آگاهی اجتماعی؛ درک ماهیت اصلی بحران؛ قضاوت در مورد نفع عامه)، و 3) رفتاری (تصمیم‌گیری برای مدیریت بحران؛ مفهوم‌سازی و انتقال ماهیت بحران ادراک‌ شده برای جامعه و سایر ذینفعان؛ به-کارگیری از قدرت سیاسی برای بسیج امکانات و منابع و کنار هم قرار دادن افراد، گروه‌ها و سازمان‌های واگرا و حتی دارای هدف‌های متعارض؛ گفتمان‌سازی و معماری فرهنگی؛ الهام‌بخشی و برانگیختن انگیزه‌های درون‌فردی؛ یادگیری بحران؛ رهبری بحران پس از بحران) از رهبری حکیمانۀ بحران شناسایی شد. نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها در متن مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Crisis Wise Leadership; Ayatollah Khamenei's Leadership in Facing the COVID-19 Pandemic Crisis

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Samadi-Miarkolaei 1
  • Hossein Samadi-Miarkolaei 2
1 Corresponding author: Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Master of Public Administration, Club of Young Elites and Researchers, Qaimshahr, Iran
چکیده [English]

COVID-19 pandemic is a crisis that has occupied billions of people all over the world, threatening every human being on earth, and the consequences and extensive social, economic, political, cultural, religious, and philosophical challenges. has created for societies, governments, governments, and international organizations; So, society and citizens expect their leaders to manage the crisis effectively.Like other countries in the world, the Islamic Republic of Iran has been affected by this crisis. Therefore, the purpose of this research is to investigate the leadership of the Covid-19 crisis in Iran. For this purpose, the statements and messages of Hazrat Ayatollah Khamenei, from the time of the identification and public announcement of the first cases of covid-19 in Iran until the time of writing this article (number of 58 speeches and 8 messages related to covid) 19), were investigated and analyzed. Using the method of theme analysis, the researchers conceptualized the data obtained from the text of statements and messages and based on that concepts (229 cases), primary themes (72 cases), organizing themes (72 cases) and overarching themes (11 items) were obtained.Finally, by combining and integrating overarching themes, 3 dimensions: 1) spiritual (attention to spirituality), 2) cognitive (self-knowledge, other-knowledge and social awareness; understanding the main nature of the crisis; judgment about the public interest), and 3) behavioral (Decision making for crisis management; Conceptualizing and conveying the perceived nature of the crisis to the society and other stakeholders; Using political power to mobilize facilities and resources and bring people, groups and organizations together. Divergent and even having conflicting goals; cultural architecture and discourse creation; inspiring and provoking intra-personal motivations; crisis learning; post-crisis crisis leadership) were identified as wise crisis leadership. Conclusions and suggestions are presented in the text of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Crisis of the Covid-19 Epidemic
  • Hazrat Ayatollah Khamenei Islamic Management
  • Crisis Wise Leadership
اسفندیاری­صفا، خسرو و دهقان، حبیب­الله (1395)، الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، دوره 15، شماره 59، 87 تا 105.
خامنه­ای، سیدعلی (1398)، تشکر رهبر انقلاب از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا، گرفته­شده در تاریخ 08/12/1398، از آدرس https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45038
خامنه­ای، سیدعلی (1400)، پیام تلویزیونی درباره وضعیت بیماری کرونا، گرفته­شده در تاریخ 20/05/1400، از آدرس https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48469
خامنه­ای، سیدعلی (1400)، بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، گرفته­شده در تاریخ 19/11/1400، از آدرس https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49572
خامنه­ای، سیدعلی، بیانات و پیام­های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای: https://farsi.khamenei.ir/
شفیعی، عباس (1398)، الگوی رهبری معنوی هوشمند (الگوی رهبری آیت الله خامنه‌ای)، فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی، دوره 24، شماره 1- شماره پیاپی 91، 137 تا 168.
صالح اصفهانی، اصغر، نظامی­پور، قدیر، کاظمی قمی، حسن و فرجی، ایرج (1399)، الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره 18، شماره 82، 81 تا 98.
صمدی­میارکلائی، حسین، صمدی­میارکلائی، حمزه و بابایی، عباس (1391)، ضرورت و اهمیت نقش هلال احمر در حوادث و بلایای طبیعی در مدیریت بحران، فصلنامه علمی و پژوهشی امداد و نجات، سال 4، شماره 3، 94 تا 107.
صمدی­میارکلائی، حمزه و صمدی­میارکلائی، حسین (1394 الف)، ارائه الگوی جامع رهبری بحران برای رهبران و مدیران بسیج، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال 18، شماره 68، 31 تا 64.
صمدی­میارکلائی، حمزه و صمدی­میارکلائی، حسین (1394 ب)، در مسیر نظریه رهبری حکیمانه اسلامی، نظریه­های اجتماعی متفکران مسلمان، سال 5، شماره 1، 163 تا 201.
صمدی­میارکلائی، حمزه، فقیهی، ابوالحسن و دانش­فرد، کرم­الله (1397)، درک نقش ارزش­های فردی و اجتماعی مدیران در اجرای خط­مشی­های مصوب در سازمان­های دولتی ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دولتی، سال 10، شماره 4، 529 تا 562.
عبدالحمید، مهدی، محمدی، مهدی (1397)، ارائه الگوی ساختاری تفسیری رهبری جهادی مبتنی بر دیدگاه آیت­الله خامنه­ای در بستر نقد رهبری کوانتومی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال 7، شماره 1 (پیاپی 15)، 49 تا 70.
فرهی­بوزنجانی، برزو، محمدی، ابوالفضل و حصیرچی، امیر (1389)، الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری (حضرت آیت­اله خامنه­ای)، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دوره 2، شماره 3-4 (پیاپی 8-7)، 1 تا 28.
Attride-Stirling, Jennifer, (2001), Thematic networks: An analytic tool for qualitative research, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, pp. 385-405.
Boeing, Geoff, (2016), Visual analysis of nonlinear dynamical systems: chaos, fractals, self-similarity and the limits of prediction, Systems, Vol. 4, No. 37, pp. 1-18.
Boin, Arjen, & ’t Hart, Paul, (2003), Public Leadership in Times of Crisis: Mission Impossible?, Public Administration Review, Vol. 63, No. 5, pp. 544-553.
Boin, Arjen, & ’t Hart, Paul, (2008), Public Leadership in Times of Crisis: Mission Impossible?, In Boin, A, (ed.), Crisis Management (Pp. 1-15), Vol III, First edition, Sage Publication, Inc.
Boin, Arjen,’t Hart, Paul, McConnell, Allan, & Preston, Thomas, (2010), Leadership Style, Crisis Response and Blame Management: The Case of Hurrican Katrina, Public Administration, Vol. 88, No. 3, pp. 706–723.
Boin, Arjen, ‘t Hart, Paul, Stern, Eric, & Sundelius, Bengt, (2005), The politics of crisis management: Public leadership under pressure, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Boin, Arjen, Kuipers, Sanneke, & Overdijk, Werner, (2013), Leadership in Times of Crisis: A Framework for Assessment, International Review of Public Administration, Vol. 18, No. 1, pp. 79-91.
Braun, Virginia, & Clarke, Victoria, (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, pp. 77-101.
Crayne, Matthew P, & Medeiros, Kelsey E, (2020), Making Sense of Crisis: Charismatic, Ideological, and Pragmatic Leadership in Response to COVID-19, American Psychologist, Vol. 76, No. 3, pp. 462–474.
Crosweller, Mark, & Tschakert, Petra, (2019), Climate change and disasters: The ethics of leadership, WIREs Clim Change, e624.
Gruber, Daniel A, Smerek, Ryan E, Thomas-Hunt, Melissa C, & James, Erika H, (2015), The real-time power of Twitter: Crisis management and leadership in an age of social media, Business Horizons, Vol. 58, No. 2, pp. 163-172.
James, Erika Hayes, & Wooten, Lynn Perry, (2005), Leadership as (Un) usual: How to Display Competence in Times of Crisis, Organizational Dynamics, Vol. 34, No. 2, pp. 141-152.
James, Toby S, (2021), The effects of Donald Trump, Policy Studies, Vol. 42, No. 5-6, pp. 755-769.
Jaques, Tony, (2012), Crisis leadership: a view from the executive suite, Journal of Public Affairs, Vol. 12, No. 4, pp. 366-372.
Kapucu, Naim, & Moynihan, Donald, (2021), Trump’s (mis) management of the COVID-19 pandemic in the US, Policy Studies, Vol. 42, No. 5-6, pp. 1-19.
Kapucu, Naim, & Van Wart, Montgomery, (2008), Making matters worse: An anatomy of leadership failures in managing catastrophic events, Administration & Society, Vol. 40, No. 7, pp. 711-740.
Kolodziej, Edward A, (2022), Global governance: evaluating the liberal democratic, Chinese, and Russian solutions, New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group.
Kotter, John P, (2001), What Leaders Really Do, Harvard Business Review, Vol. 79, No. 11, pp. 1-12.
Larsen, Kelsey L, & Stanley, Elizabeth A, (2021), Leaders’ Windows of Tolerance for Affect Arousal—and Their Effects on Political Decision-making During COVID-19, Frontiers in psychology, 4717.‏
Lorenz, Edward N, (1993), The Essence of Chaos, UK: UCL Press Limited.
Lovelace, Jeffrey B, Neely, Brett H, Allen, Julian B, & Hunter, Samuel T, (2019), Charismatic, ideological, & pragmatic (CIP) model of leadership: A critical review and agenda for future research, The Leadership Quarterly, Vol. 30, No. 1, pp. 96-110.‏
McNulty, Eric J, & Marcus, Leonard, (2020), Are You Leading Through the Crisis … or Managing the Response?, Harvard Business Review, Retrieved 25 March 2020 from: https://hbr.org/2020/03/are-you-leading-through-the-crisis-or-managing-the-response
Mishra, Aneil K, (1996), Organizational Responses to Crisis: The Centrality of Trust, In Kramer, Roderick M, & Tyler, Tom R, (Eds.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research (pp. 261-287), Newbury Park, CA: SAGE Publications, Inc.
Moynihan, Donald, & Roberts, Alasdair, (2021), Dysfunction by Design: Trumpism as Administrative Doctrine, Public Administration Review, Vol. 81, No. 1, pp. 152-156.
Pauchant, Thierry C, & Mitroff, Ian, (1992), Transforming the Crisis-Prone Organization: Preventing Individual, Organizational, and Environmental Tragedies, San Francisco: Jossey-Bass Inc.
Robbins, Stephen P, (1996), Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications, Seventh Edition, United States: Prentice Hall.
Stern, Eric, (2013), Preparing: The Sixth Task of Crisis Leadership, Journal of Leadership Studies, Vol. 7, No. 3, pp. 51-56.
Ulmer, Robert R, Sellnow, Timothy L, & Seeger, Matthew W, (2019), Effective Crisis Communication: Moving from Crisis to Opportunity, Fourth Edition, Thousand Oaks: SAGE Publication, Inc.
World Health Organization (2020), Virtual press conference on COVID-19 – 11 March 2020, Retrieved 11 March 2020 from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_2.