طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت جهادی در راستای عینیت بخشی ام‌القرای جهان اسلام

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

مدیریت جهادی به عنوان یک الگوی مدیریتی و راهکاری برای عبور از بن‌بست‌ها و مشکلات پیش‌روی سازمانها و جهان اسلام است که در کانون توجّه مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بوده است. هم‌چنین تداوم الهام‌بخشی انقلاب اسلامی و الگو شدن آن برای سایر ملتها و تقویت پیشاهنگی حرکت جهانی اسلام با محوریت جمهوری اسلامی به عنوان ام‌القرای اسلام نیازمند فرهنگ و مدیریت جهادی است. این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت جهادی به منظور عینیت بخشی به نظریه ام‌القرای جهان اسلام طراحی شد. نمونه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و جهادگران عرصه دفاع بودند که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند و از نظریه داده بنیاد (مبتنی بر مصاحبه با خبرگان) برای طراحی الگو استفاده شده است. پس از مراجعه به صاحبنظران و خبرگان رشته‌های علمی گوناگون، ضمن اصلاح و تعدیل الگو، الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت جهادی طراحی شد. از مهمترین نتایج تحقیق این است که برای عینیت بخشیدن به نظریه ام‌القرای جهان اسلام با استفاده از سبک مدیریت جهادی، وجود دو عامل اساسی انقلاب اسلامی و رهبری سلطه‌ستیز و عدالت‌خواه ضروری است. الگو مبنای نظری لازم برای تحقق نظریه ام‌القرا را فراهم می‌سازد. هم‌چنین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخصهای الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت جهادی در این پژوهش نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Islamic-Iranian Model for Jihadi Management for the Actualization of the Motherland of the Islamic World

نویسنده [English]

 • Muhammad Mobini
Faculty member at Imam Hussein University
چکیده [English]

Jihadi management is a model and a solution for going out of the coming problems in the way of organizations and the Islamic world being considered by the supreme leader in the recent years. For the Islamic Republic of Iran to pursue the Islamic revolution and to become a model system for other nations and to make progress in its way towards a pioneering position for the Islamic movement, and to become a motherland for the Islamic nation, it is quite essential to follow Jihadi culture and management. This research is intended to design an Iranian-Islamic model for Jihadi management in order to actualize motherland theory. The sample included 18 academic experts and Jihadi combatants in the field of defense who were selected by non-probability purposive method. Employing grounded theory, the researcher made use of interviews with experts for designing the model. The Islamic-Iranian model of Jihadi management was modified after getting idea from the experts at different scientific disciplines. The main results of the research indicated that two components of Islamic revolution and anti-oppression leadership are necessary for the actualization of the theory of motherland for the world of Islam. The proposed model provides the basis for this theory. Additionally, the aspects, components and indicators of the Islamic-Iranian model for Jihadi management are proposed in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jihadi management model
 • jihadi culture
 • the theory of motherland for the world of Islam
 • self-confidence and uncompromising
 1. قرآن کریم.
 2. احمدیان، علی‌اکبر (1393). مدل‌سازی مدیریت جهادی با بهره‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری. مجله سیاست دفاعی. س 22. ش 87: 137 تا 170.
 3. افتخاری، اصغر (1391). بیداری اسلامی در نظر و عمل. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 4. ایمانی، علی؛ قطمیری، امیررضا (1388). قانون اساسی در نظام حقوقی ایران. تهران: انتشارات نامه هستی.
 5. بابایی، محمد باقر (1389). مهندسی مدیریت در فرهنگ علوی. تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، مؤسسه چاپ و نشر.
 6. پورصادق، ناصر؛ ذاکری قزاآنی، زهرا (1394). بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. س 7. ش 4: 116 ـ 95.
 7. تولایی، روح اله؛ صباغی، زهرا (1394). طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی. فصلنامه بهبود مدیریت. ش 28: 121 تا 145.
 8. حشمت‌زاده، محمد باقر (1385). تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 9. دشتی، محمد (1388). ترجمه نهج‌البلاغه حضرت امیرالمومنین(ع). قم: انتشارات مباهله.
 10. رشیدزاده، فتح اله (1393). فرماندهی و مدیریت جهادی در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا. تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 11. رنجبر، مقصود (1382)، بررسی سیاست خارجی در منظومه فکری حضرت امام. پگاه حوزه. ش 95: 15 تا 19.
 12. سبحانی، محمدقاسم (1394). فرماندهی و مدیریت اسلامی (راهجویی از اندیشه و آراء حضرت امام خمینی). تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، مرکز امامت سپاه «باقرالعلوم (ع)».
 13. سبحانی، محمدقاسم (1393). فرماندهی و مدیریت اسلامی (راهجویی از اندیشه و آراء حضرت امام خامنه‌ای). تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، مرکز امامت سپاه «باقرالعلوم (ع)».
 14. صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی(ره) (1376). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 15. علی احمدی، علیرضا؛ علی احمدی، حسین (1383)، مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزشهای اسلامی. تهران: انتشارات تولید دانش.
 16. فلاح نژاد، علی (1384). سیاست صدور انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 17. کارگروه‌های تحول دانشگاه (1394). طرح تحول علمی و تعالی معنوی دانشگاه جامع امام حسین (ع). تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
 18. محمد علی زاده، اکبر (1394). هر تلاشی جهادی نیست (راهجویی از اندیشه امام خامنه‌ای در باب جهادی بودن و مشتقات آن). تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، مرکز امامت سپاه «باقرالعلوم (ع)».
 19. محمودزاده، علی؛ فروزش، علی اکبر؛ مرتضوی، مهدی (1388). واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی.
 20. محمودیان، مهدی (1388). آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم. تهران: معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی سپاه.
 21. مکتوبات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای به نشانی اینترنتی http://www.leader.ir/fa
 22. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(1374). آیین انقلاب اسلامی: گزیده‌ای از اندیشه و آرای امام خمینی(س). تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.
 23. Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research .Translated by Mohammadi, Biok, Tehran: Human Science & Cultural Studies Center Publication.