مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله)

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: مربی دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین مفهوم توسعه و پیشرفت از دیدگاه رهبر معظم انقلاب انجام شده است. داده­های پژوهشی از بیانات و سخنرانیهای ایشان از سال 1368 تا 1394 انتخاب شده است. هم­چنین برای جلوگیری از روی آوردن به تفسیر از بیاناتی استفاده شد که در آنها به طور صریح و مشخص، کلمه توسعه یا پیشرفت بیان شده است. پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش شبکه مضامین از روشهای تحلیل مضمون، سه مضمون قدرت درونزا، اقتصاد دانشی عدالت محور و اسلامی بودن پیشرفت را به عنوان مضامین فراگیر پیشرفت و نتایج این پژوهش ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Content Analysis of the Concepts of Development and Progress in the Viewpoints of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Sayyed Alireza Ghazi Mirsaeed 1
  • Hussein Tajabadi 2
1 Corresponding author, lecturer at Imam Ali Officer University
2 Associate professor at Malek Ashtar Industrial University
چکیده [English]

This research is intended to explain concepts of development and progress in the viewpoints of the supreme leader. Research data includes all the speeches of the supreme leader from 1989 to 2015. In order to exclude interpretations, only the speeches in which the words development or progress were explicitly mentioned, were selected. The research followed a qualitative approach. Using themes network of thematic analysis, the researchers identified three comprehensive themes including endogenous power, justice-oriented knowledge economics, and Islamic features of progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Islamic-Iranian model of progress
  • the viewpoints of the supreme leader
  • progress
ازکیا، مصطفی (1380). جامعه‌شناسی توسعه. چ سوم. تهران: کلمه.
تودارو، مایکل (1377). توسعه اقتصادی جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی. تهران: مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی.
خامنه­ای، سید علی (1389). حدیث ولایت (لوح فشرده مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه­‏ای). تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
خلیلیان، محمد جمال (1384). شاخص‌های توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام. قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
جوادی آملی، عبدالله (1389). امام مهدی (عج) موجود موعود. قم: انتشارات اسرا.
سریع‌القلم، محمود (1369). توسعه، جهان سوم و نظام بین‌الملل. تهران: سفیر.
صیامی، زهرا (1381). چرا صنعتی نشدیم؟. تهران: امیرکبیر.
شیخ زاده، محمد؛ تسلیمی، محمد سعید؛ عابدی جعفری، حسن؛ فقیهی، ابوالحسن (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت). دوره 5. ش 2: 151 تا 198.
علوی، پرویز (1383).  دولت پهلوی و توسعه اقتصادی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
علوی، پرویز (1386).  ارتباطات سیاسی. چ دوم. تهران: علوم نوین.
مارک، هنری پاول (1374).  فقر، پیشرفت و توسعه. ترجمه مسعود محمدی. تهران: وزارت امور خارجه.
موحدی، مسعود (1383). تعیین ویژگیهای فرهنگ ملی اسلامی. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. کمیسیون فرهنگی.
مولانا، حمید (1371) گذر از نوگرایی. ترجمه یونس شکرخواه. تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
نجفی علمی، کاظم (1383) تعیین چگونگی اجرای سیاستهای کلی بر اساس اصول و مبانی سیاستهای فرهنگی کشور. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. کمیسیون فرهنگی.
نظرپور، محمدنقی (1378).  ارزشها و توسعه. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.