بررسی تأثیر معنویت بر ابعاد مختلف فردی در سازمان مبتنی بر نظریات شهید مطهری

نویسندگان

1 امام حسین علیه السلام

2 علم و صنعت

چکیده

این مقاله درصدد است تا تأثیرات معنویت را با دیدی نو و با نگاهی اسلامی مبتنی بر نظر و اندیشه­های شهید بزرگوار "استاد مطهری" مورد مطالعه قرار دهد، این مقاله تأثیرات معنویت بر کارکنان را از ابعاد مختلف پنجگانه ویژگیهای شخصیتی، ویژگیهای اخلاقی، ویژگیهای رفتاری، ویژگیهای فکری و ادراکی و ویژگیهای فرافردی مورد مطالعه قرار می­دهد. در این مقاله از روش ترکیبی با حجم نمونه 110 نفر و 21 متغیر استفاده شد که ابتدا ویژگیهای تحت تأثیر معنویت با استفاده از روش تحلیل محتوا از کتابهای شهید مطهری استخراج شد و بازبینی و دسته‏بندی الگو با روش گروه کانونی صورت گرفت؛ سپس با استفاده از روش رگرسیون این الگو مورد آزمون قرار گرفت. سرانجام تأثیر معنویت بر تمامی ابعاد ذکر شده تأیید شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating the Impression of Spirituality on Individuals’ Different Dimensions in Organizations Based on Martyr Motahhari’s Views

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Kamfiroozi 1
  • Ali Bonyadi Naeeni 2
  • Reza Mehri 2
1 Ph.D. Student in Systems Management, Imam Hussein (p.b.u.h.) University
2 Assistant Professor, Progress Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The article is to study the spiritual impressions through a new look and an Islamic perspective based on the views and thoughts of the great martyr “professor Motahhari”. The article studies the spiritual impressions over the personnel from the fivefold different dimensions: characteristics of personality, moral traits, behavioral characteristics, mental and perceptive specialties, and meta- individual characteristics.  The qualitative-quantitative method including a sample of 110 people and 21 variables was used in the article. First, using content analysis the characteristics under the impression of spirituality were extracted from martyr Motahhary’s books, revised, and pattern classified through focus groups method; then this model was tested by regression method. Finally, the impression of spirituality on all mentioned dimensions was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyr Motahhari
  • Spirituality Impression
  • Factor Analysis
  • Spirituality Development in Organizations
  • Linear Regression