قلبهای هدایت پذیر و هدایت ناپذیر از دیدگاه قرآن (با تأکید بر نقش مدیران در هدایت و اصلاح رفتار کارکنان در سازمانها)

نویسندگان

پیام نور

چکیده

  این مقاله در صدد است با نگاه به آیات مصحف کریم، کاربرد قلب و پذیرش هدایت الهی توسط آن را در قرآن بررسی کند. از جمله مدخلهای دریافت و درک انوار الهی، قلب یا همان دل است که خدای متعال چنان گنجایش و ظرفیت بالقوه­ای در آن قرار داده است که مخزن معارف بی انتهای جهان هستی باشد. از طرفی آفرینش این موهبت الهی چنان است که به کوچکترین انحراف، غفلت یا کدورتی، تیره و مکدّر می­شود تا جایی که واژگون می­شود و از شدّت سرسختی بر آن مُهر قساوت و عدم پذیرش حق می­خورد. ماهیّت قلب، ارزش آن، میزان اثرپذیری از رفتار، سلامت و بیماری دل و کاربردهای متعدّد قلب در قرآن، هم­چنین نگاه ویژة مدیریت اسلامی به انسان نه به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان موجودی کمال طلب از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. پس از جست و جو در آیات الهی، در می­یابیم که انواع قلبهای هدایت پذیر و هدایت ناپذیر در شکلها و نامهای مختلف و با ویژگیهای گوناگون در قرآن هست که هر یک منشأ رفتار فردی و اجتماعی خاصی است که ضروری است مدیران با در نظر گرفتن ریشه­ای رفتار کارکنان از این دیدگاه نیز غفلت نورزند. این پژوهش از نوع کاربردی و مسئله محور، و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه­ای و با فیش برداری است. تحقیق، به جهت ماهیّت، توصیفی، و از نظر اعتبار و موضوع تحقیق، دینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guidance Accepting and Guidance Refusing Hearts from the Holy Quran Viewpoint (Underlining Managers’ Role in Guiding and Modifying Personnel’s Behavior in Organizations)

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Jafarzadeh Koocheki
 • Abdolhamid Emami Ghaffari
Correspondent Author, Assistant Professor, Payame Noor University
چکیده [English]

The article is to figure on studying the usage of the heart and its acceptance of the Divine guidance in the holy Quran through deliberating the verses of the Quran-e-Kareem. Heart is among the entrances of receiving and conceiving the Divine lights in which Allah, the Almighty, has set such a potential capacity that it is the storage of the endless knowledge of the universe. Furthermore, this Divine gift is so created that it will become annoyed with the smallest cause of deviation, negligence, or offence to the extent that it will overturn; and for the intensity of obstinacy it will be sealed with hardheartedness and refusal of the right. The nature of the heart, its value, the degree of being affected by behaviors, heart safety and diseases, and various usages of the heart in the holy Quran; besides, the Islamic management specific look to man, not as a tool, but as a being who is searching for perfection are among the issues which are discussed in the article. After searching the Divine verses, we found out there are different kinds of hearts accepting and refusing guidance in various forms and names and traits in the holy Quran that any of them is the origin of a special individual and social behavior; and it is necessary for the managers not to neglect the origins of the personnel’s behaviors according to this viewpoint. This research is applied and problem-oriented in kind, data gathering method is based on desk research and taking slips. The research is descriptive in nature and religious in subject and credibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heart and Guidance in the Quran
 • Guidance Accepting Hearts in the Quran, Guidance Refusing Hearts in the Quran, Management Relation with Behavior and Heartfrom the Quran Viewpoint
 1. قرآن کریم. ترجمة ناصر مکارم شیرازی.
 2. بابایی، احمد علی (1382). برگزیده تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 3. جوادی آملی، عبدالله (1391). تفسیر تسنیم. قم: انتشارات تسنیم.
 4. حسینی، حسین بن احمد (1363). تفسیر اثناعشری. تهران: انتشارات میقات.
 5. اصفهانی، راغب (1375). مفردات لالفاظ القران. غلامرضا خسروی. تهران: انتشارات مرتضوی.
 6. طباطبایی، محمد حسین (1374). تفسیر المیزان. سید محمد باقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
 7. قرشی، سید علی اکبر (1371). قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 8. مطهری، مرتضی (1389). آشنایی با قرآن. تهران: صدرا .
 9. نویسندگان (1377). ترجمه تفسیر جوامع الجامع. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس.
 10. نویسندگان (1360). ترجمه تفسیر مجمع البیان. تهران: انتشارات فراهانی.