تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره)

نویسندگان

مشهد-دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

چکیده

 حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن از جمله­ اموری­ است که در نگاه اول به نظر می­رسد برای نخستین بار در حقوق غرب مطرح شده است و در متون اسلامی و فقهی سابقه چندانی ندارد؛ لیکن مطالعه و تأمّل در منابع اسلامی نشان می­دهد که قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر برای این قشر چنان منزلتی عظیم قائل شده است که در هیچ­یک از مکاتب بشری مشاهده نمی­شود. این جستار با هدف اثبات این مدعا و بررسی گونه­های حقوق کارگر در فقه امامیه، همچنین تبیین آرای ممتاز امام خمینی(ره) در این زمینه نگاشته شده است. بررسی دیدگاه­های ایشان در مورد شأن و حقوق کارگر بویژه به این دلیل که به عنوان اسلام­شناس و فقیهی حاذق، عملاً رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند در شناخت رویکرد حکومت اسلامی به حقوق کارگر از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Analysis of Workers’ Rights in the Islamic Society: an Approach Based on the Viewpoints of Imam Khomeini (peace be upon him)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadian
  • Mohammad Hassan Haheri
Correspondent Author: Ph.D. Student in Jurisprudence and Islamic Legal Bases, Ferdosi University
چکیده [English]

Workers’ rights and their related subjects are among the affairs that seem, in the first glance, to be exposed in the western law for the first time and they are not of long records in the Islamic and jurisprudential texts, but a careful study in the Islamic sources indicates that centuries before the development of the concept of workers’ law in the west, exposing basic law for workers, Islam has regarded such a high position for this stratum that is not seen in any human schools of thought. This research has been made to prove this claim, to deliberate different kinds of workers’ rights in the Imamiyeh (Shiite) jurisprudence,and to elaborate Imam Khomeini’s (pbuh) distinguished viewpoints in this field. The deliberation of his viewpoints about the workers’ positions and rights is of special importance in recognizing the Islamic government approach, because he was a skilful jurisprudent as well as a person who knew Islam and undertook the leadership of the Islamic society practically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work and Worker in Islam
  • Jurisprudence and Law of Work
  • Worker’s Rights and Islamic Jurisprudence