بررسی میزان تحقق ابعاد مدیریت ارتباط با ارباب رجوع براساس اندیشه‌های مدیریتی حضرت علی(ع)

نویسندگان

اصفهان- شهرضا-میدان شادمند- فرعی32- پ28

چکیده

این پژوهش به بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با ارباب رجوع (CRM) بر اساس اندیشه های مدیریتی حضرت علی(ع) در نامه 53 کتاب نهج البلاغه و میزان تحقق آنها در ادارات دولتی شهرستان شهرضا پرداخته، و الگویی پنج بعدی شامل عدالت، پیگیری، مدارا، صبر و حسن خلق ارائه کرده است. روش بررسی اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و اسنادی و منبع اصلی آن      نهج­البلاغه با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این ابعاد پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating Range of Fulfilment of CRM Dimensions Based on Hazrat Ali’s (A.S.) Managerial Thoughts

نویسندگان [English]

  • Mansur Rahmati
  • Mariam Rahmati
M.A. in public administration, Islamic Free University, Dehaghan Unit
چکیده [English]

The research has deliberated the dimensions of customer relationship management (CRM) based on hazrat Ali’s (A.S.) managerial thoughts in the letter 53 of Nahjul Balagha and the range of their fulfilment in the public departments of Shahreza city. Then, it has presented a five-dimension pattern including justice, tracking, moderating, patience, and good moral. The method of deliberating data is library and documentary. Its main source is the Nahjul Balagha which has deliberated the dimensions descriptively and analytically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CRM
  • Justice and Tracking People’s Affaires
  • Observing Moderateness, Patience, and Good Moral Meeting the Customers
  • Islamic Management and Today Difficulties of the Society