تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام

نویسندگان

1 مالک اشتر

2 علم و صنعت

چکیده

مدیریت دانش از عوامل موفقیت بسیاری از سازمانهای پیشرو در جهان امروز است. در زمینه مدیریت دانش اسلامی و از منظر اهل سنت آثاری هست که در آنها منابع مورد استناد، معدودی از آیات قرآن و یکی دو نقل قول از رسول اکرم(ص) بوده­ است. نیودن پژوهشی مستقل از دیدگاه شیعه با توجه به وجود آیات و احادیث بیشتر و کاربردیتر مروی از سایر معصومین(ع)، اصل امامت ولیعصر(عج) و اجتهاد، انگیزه­ای برای رفع شکاف موجود شد. هدف این پژوهش فراهم آمدن زمینه­ای برای بهره­مندی مدیریت دانش و مدیریت دانش اسلامی ـ شیعی از یکدیگر است. روش این تحقیق، کیفی با رویکرد پژوهش فرایند چرخه­ای تحلیل است. نتایج کلی از مطالعات حاکی از همخوانی مدیریت دانش با مفاهیم و اصول اسلام است تا حدی که می­توان مفاهیم و پایه­های مدیریت دانش را با استناد به قرآن، سنت و سیره معصومین(ع) و سایر منابع دانش اسلامی بازشناسایی و تعریف کرده و گسترش و توسعه داد و در راستای مدیریت دانش اسلامی مورد استفاده قرار­ داد. در همین راستا الگوی ترکیبی مدیریت دانش اسلامی ـ شیعی عرضه شد. چنین مطالعه­ای نخستین بار به بررسی تطبیقی مدیریت دانش و مدیریت دانش اسلامی بر پایه احادیث و تبیین رابطه قرآن و علم بویژه دانش روز از دیدگاه منابع شیعی می­پردازد.  این پژوهش به عنوان کاری نو در زمینه مدیریت دانش با کاربردهای متعددی که در    زمینه­های مختلف مذهب شیعی نظیر آموزش، تبلیغ، دعوت اسلامی و... می­تواند داشته باشد به دانش افزایی در زمینه های یاد شده منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management and Islamic Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Payman Akhavan 1
  • Sayyed Payman Khademolhusseini 2
1 Associate Professor of Malek Ashtar Industrial University
2 Graduate Student in Management Systems and Productivity of Science and Industry University
چکیده [English]

Knowledge management is one of the success factors of the progressive organizations in the present world. Narrating a few verses and one or two traditions of the holy prophet (peace be upon him and his progeny) as their sources, the Sunnites have worked on the Islamic knowledge management. The lack of a certain research based on more applicable verses and traditions of other infallibles( peace be upon them), the principle of Vali-ye-asr (the twelfth Imam ) (May Allah hasten his appearance) and Ijtehad ( practice of religious jurisprudence) led to a motive for eliminating the present gap. The objective of the research is to provide a field for utilizing the Islamic knowledge management and knowledge management from each other. The methodology is qualitative with cyclical process of research approach for analysis. The general consequences indicate that  knowledge  management agrees with the concepts and principles of Islam to the extent that the concepts and bases of  knowledge management can be recognized, redefined, developed by invoking the Quran, traditions, behaviors of the infallibles( peace be upon them), and other sources of the Islamic knowledge in order to use in the direction of the Islamic knowledge management. The Islamic knowledge management synthetic model was presented in the same direction. This study compares knowledge management with the Islamic knowledge management based on the traditions and explains the relation between the holy Quran and the knowledge, especially that of the modern knowledge from the Shia view points for the first time. This research, as a new work in knowledge management, can be applied in numerous Shia fields as in educating, propagating, Islamic invitation,…which  lead to increase knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Islamic knowledge management
  • Islamic Knowledge Management Synthetic Model