نهادینه ‌سازی الگوی مصرف بهینه در جهت رویارویی با تهدید نرم اقتصادی علیه نظام اسلامی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله با روش و چارچوب تحلیلی سازگاری ـ تناقض، ویژگیهای ساز و کارهای موجود برای نهادینه سازی با ویژگیهای ابعاد اصلاح الگوی مصرف تطبیق داده شده است. در پایان، تحلیل ساز و کارها و ابزار مناسب برای اصلاح الگوی مصرف عرضه شده است. اصلی­ترین  یافته­های مقاله چنین است: برای نهادینه کردن الگوی مصرف بهینه می­توان از هر سه ساز و کار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت استفاده کرد. در کوتاه ­مدت با وضع قوانین و مقررات و تنبیه و تشویقهایی برای اجرای الگوی مصرف بهینه و در میان مدت با ایجاد هنجارهای منطبق با این الگو، رفتارهای افراد را با استفاده از نیروی انگیزه درونی و اجتماعی به سمت الگوی مطلوب هدایت، و در بلند مدت نیز با ایجاد شناخت و آگاهی بیشتر، افراد را به سمتی هدایت کرد که خود مایل به حرکت در جهت الگوی مطلوب و بهینه باشند. در این وضعیت موفقیت نهادینه کردن قطعی­تر خواهد بود. برای نهادینه شدن الگوی مصرف بهینه در همهَ بخشها، لازم است ابزارهای مختلفی به­کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutionalization of Optimum Consumption Pattern for Confronting Soft Economical Threat Against the Islamic System

نویسندگان [English]

  • Morteza Ezzati 1
  • Allah Morad Seif 2
  • Ali Yoosofi Nejad 2
1 Assistant Professor in Economics, Tarbiyat-e- Modarres University
2 Associate Professor in Economics, Imam Hussein(a) University
چکیده [English]

Applying the method  and framework  of  analyzing  conformity- contradiction in this article,  the characteristics of available  ways for institutionalizing have been compared with those of reforming consumption  pattern. At the end, the analysis of proper instruments for reforming   consumption  pattern has been presented.
The most essential findings of  the  article  indicate  that  we can use all three ways for institutionalizing optimum consumption pattern: setting laws and  regulations, punishing, and encouraging the people for practicing optimum consumption pattern in the short run; leading people’s behaviors toward the desired pattern by using their social and internal motives  through  establishing norms according to the pattern in the middle, and informing the people and  letting them follow the optimum pattern, in the long run. In this situation, it is more decisive to succeed in institutionalizing the optimum consumption pattern. It is necessary to utilize different instruments for institutionalizing the optimum consumption pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reforming Consumption Pattern
  • Safe and Efficient Economy
  • Utilizing Islamic Economical
  • Economical and Soft Threat