دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل مضمون حکمرانی تراز اسلامی در عهد مالک اشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

زهرا غفوری؛ محمد حکاک؛ سید محمد رکنی جو


منشور تحول‌در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

مجید زین الدینی


تبیین ابعاد و مؤلفه‌های نقش‌ سازمان بسیج ادارات در راستای تحقق دولت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

محمد رضا نیک نام؛ امین نیک پور؛ یاسر سالاری؛ آمنه فیروزآبادی