دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیلی بر بایسته های تصمیم گیری مشورتی براساس آموزه های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ منا افضلی قادی


2. طراحی الگوی سرمایه فکری فرهنگ محور در دانشگاه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

شهین غیاثی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور؛ ماریا نصیری


3. شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مذهبی در کلانشهر مشهد با رویکرد داده‏ بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

علی پورنگ؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ ناهید پورنگ


4. طراحی الگوی تصمیم گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله در عملیات والفجر 8 و تطبیق آن با مفاهیم نظریه فعالیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

محمودرضا محمودمولایی؛ سنجر سلاجقه؛ علیرضا منظری توکلی