نویسنده = ���������� ��������
تحلیل مضمون حکمرانی تراز اسلامی در عهد مالک اشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

زهرا غفوری؛ محمد حکاک؛ سید محمد رکنی جو


بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر اقدام به بخشش ازطریق فناوری نوین (اینترنت) در ایران

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 141-167

محمد حکاک؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ بهروز موسی زاده