نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی رابطه اخلاق کاری اسلامی و فرسودگی شغلی مدرسان دانشگاه­ آزاد اسلامی و پیام نور

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 225-241

زانیار شیخه پور؛ احمد ابراهیمی؛ محمد شیخه پور؛ شبنم زینالی