نقش علما و روشنفکران دینی در مدیریت و رهبری بیداری اسلامی در اندیشه امام خامنه‌ای(مدظله)

نویسندگان

1 دکترای مطالعات بین‌الملل و مدرس دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استاد دانشگاه تهران و رئیس مجمع جهانی بیداری اسلامی

چکیده

تحولات اجتماعی و سازمانی در مسیر رسیدن به اهداف و تحقق آرمان‌های خود، نیازمند عوامل و متغیرهای زیادی هستند. یکی از مهم‌ترین آنها، وجود رهبران، مدیران و کارگزاران قوی و کارامد برای هدایت مجموعه‌های مختلف جامعه یا سازمان به سمت اهداف پیش‌بینی‌شده است. بیداری اسلامی؛ به‌عنوان یک پدیده عظیم اجتماعی، برای تحقق اهداف و آرمان‌های خود، یعنی تمدن نوین اسلامی نیازمند هدایت و رهبری کارامد و اثربخش است. این تحقیق به‌منظور پر کردن خلاء علمی کشور در این زمینه طراحی و اجرا شده است؛ تحقیق، بنیادی از نوع کیفی ـ اکتشافی است که بر مبناى روش تحلیل مضمون از مجموعه‌ بیانات و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب، الگوی «هدایت و رهبری» در بیداری اسلامی تدوین و ارائه شده است. برای تدوین این الگو از نرم‌افزار تحلیل کیفی (atlas.ti) برای تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، این الگو دارای سه مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان‌دهنده و 36 مضمون اصلی است. روابط میان این مضمونها نیز در قالب این الگو ارائه شده است. در پایان پیشنهاد‌هایی نیز برای پژوهشهای آینده و مراجع اجرایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Religious Scholars and Intellectuals in the Leading and Managing the Islamic Awakening from Imam Khamenei’s point of view

نویسندگان [English]

  • Akbar Mohammadalizadeh 1
  • Ali Akbar Velayati 2
1 PhD at international studies, faculty member at Imam Hussein University
2 Professor at Imam Hussein University, The head of the Islamic Awakening Global Community
چکیده [English]

Social and organizational changes depend on many factors and components to achieve goals and ideals. The main requirement is the presence and activities of powerful and competent leaders, managers, and administers for leading the various social complexes towards the predetermined purposes. As a great social phenomenon, the Islamic awakening is in need of efficient and effective leadership for achieving its purposes and ideals, the modern Islamic civilization. This research is intended to fill the gap in the scientific situation of this issue. This is a basic research following a qualitative-exploratory method based on theme analysis of the sayings and ideas of the supreme leader. It presents a model for leadership and guidance. Atlas.ti (software for Qualitative Data Analysis) was employed for theme analysis. The results indicated that there are 3 comprehensive themes, 11 organizing themes, and 30 main themes for this model. Finally, some suggestions for future researches are presented for administrative specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guidance and leadership by religious scholars (ulama). Islamic awakening
  • Imam Khamenei’s opinions
  • religious management of the society
نهج‌البلاغه (1379). چ ششم. ترجمه‌ محمد دشتی. قم: نشر مشرقین.
امام خامنه‌ای، سید علی. مجموعه بیانات. سایت:                                       WWW.khamenei.ir
شیخ‌زاده، محمد (1391). الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(ره). دوفصلنامه‌ علمی ـ تخصصی اسلام و مدیریت. س اول. ش 1. 7 تا 36.
فقیهی، ابوالحسن؛ علیزاده، محسن (1384). روایی در تحقیق کیفی. فرهنگ مدیریت. ش 9.
محمدعلی‌زاده، اکبر (1391). مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در پرتو گفتمان بیداری اسلامی امام خامنه‌ای. مقالات برگزیده اجلاس جهانی بیداری اسلامی و اساتید دانشگاه. تهران.
رجبی قره قشلاقی، جعفر (1392). «فقدان رهبری»؛ عنصر کمرنگ جنبش‌های بیداری اسلامی. کتابچه جزر و مد؛ به نقل از خبرگزاری تسنیم. 11/10/1392.
علی‌اکبری، راضیه (2013). نقش علما در صیانت از بیداری و هویت اسلامی، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، المؤتمر الدولی الـ 26 للوحدة الاسلامیة ـ طهران 2013 م . 
هراتی، محمد جواد (1391). مطالعات انقلاب اسلامی. س نهم. ش 28.
فرهمند، عبدالجلیل (1392). نقش علما در بیداری اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری. فصلنامه علمی ـ تخصصی حبل المتین. دوره 2. ش 2: 88 تا 105.
گروه نویسندگان (1392). مجموعه‌ مقالات برگزیده‌ اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی. ج 1 و 2. مجمع جهانی بیداری اسلامی، تهران.
عبدالله شریف حسن حسنی (1392) نقش علما در بنیان و توحید امت اسلامی. مجموعه مقالات برگزیده‌ اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی. تهران: مجمع جهانی بیداری اسلامی.