شناخت دستاوردهای گردشگران داخلی در بازدید از مناطق جنگی ایران (رویکرد مدیریت منفعت محور)

نویسندگان

1 علامه طباطبایی(ره)

2 علامه طباطبایی (ره)

چکیده

جمهوری اسلامی ایران با تجاوز رژیم بعثی عراق در سال 1359 درگیر جنگی طولانی شد. این دفاع مقدس، علاوه بر آثار و برکات بیرونی، دستاوردهایی در درون نظام اسلامی بر جای گذاشته است. یکی از مؤثرترین روشهای آشناسازی جوانان نسل سوم انقلاب با دستاوردهای جنگ تحمیلی و ترویج فرهنگ پایداری دفاع مقدس، حضور آنان در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس و درک فضای معنوی این مناطق است. چنین سفرهایی در کشور ما "راهیان نور" و در ادبیات علمی "گردشگری مناطق جنگی" خوانده می‏شود. بررسی نتایج بازدید از مناطق جنگی می‌تواند کمک شایانی به برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در خصوص توسعه و ارتقای محصول گردشگری جنگ در ایران ‌باشد. این تحقیق با هدف شناخت مهمترین دستاوردها و مزایای بازدید از یک سایت مربوط به جنگ در ایران با بهره‏گیری از رویکرد منفعت‌محور انجام شده است. این رویکرد شامل چهار سطح است که به شکل سلسله‌مراتبی با یکدیگر در ارتباط است. انگیزه‌ها و دلایل بازدید (سطح1) موقعیت و محیط (سطح2) تجارب ادراکی(شناختی) و احساسی (سطح3) و منافع به‌دست‌آمده (سطح4). در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان و تکمیل پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ایرانیانی است که لااقل یک­بار از مناطق جنگی کشور بازدید به عمل آورده‌اند و نمونه‏های تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی و به حجم 152 نفر انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی است که «دستاورد معنوی» مهمترین دستاورد بازدید مناطق جنگی در کشورمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the Achievements of the Internal Tourists in Touring War Regions of Iran (Benefit-oriented Management Approach)

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Sohrabi 1
  • Hamid Zargham Borujeni 2
1 M.A. in Tourism Management, Allamah Tabatabaee University
2 Assistant Professor, Allamah Tabatabaee University
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran was engaged with a long term war imposed by the Bathi Regime of Iraq in 1359.This sacred defense, in addition to external impressions and blessings, has left achievements within the Islamic System. One of the most effective ways for making youngsters of the third generation of the revolution familiar with the achievements of the imposed war and promoting the resistance culture of the sacred defense is their presence in the  operations regions of  the eight-year sacred defense to feel the spiritual space of those regions. Such tours are called “ Rahyan-e- Noor” ( travelers in search of the light) in our country and “ touring war regions” in the scientific literature. Deliberating the results of touring the war regions can contribute the programmers and decision makers to expand and promote the products of war touring in Iran. Using the benefit-oriented approach, the research has been performed in order to recognize the most important achievements and privileges of touring a site related to the war in Iran. This approach includes four levels which are connected to one another hierarchically: motives and reasons for touring (level 1), situation and surroundings (level 2), cognitive and feeling experiences (level 3), and achieved benefits (level 4). Data gathering has been done through library studies, interviewing with specialists, and completing questionnaires in the research. The population of the research includes all Iranians who have, at least once, visited the war regions of the country. The research samples are based on the lumpy sampling which includes 152 people. The results of the research indicate that “spiritual achievement” is the most significant achievement of touring the war regions of our country.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacred Defense
  • Rahyan-e- Noor” travelers in search of the light), War Region Touring
  • Tour Achievement
  • Benefit-Oriented Management