طراحی و تبیین الگوی مدیریت تضاد بر مبنای اندیشه-های امام خمینی (ره)

نویسنده

تهران

چکیده

مطالعه و تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) به عنوان پایه گذار نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف اجتماعی و بویژه مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به جایگاه مدیریت تضاد در اداره مؤثر جامعه، پژوهشی علمی به منظور دستیابی به الگوی مدیریت تضاد مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) درمجموعه 22 جلدی صحیفه امام(ره) صورت پذیرفته که این مقاله برگرفته از نتایج آن است.در این مقاله ضمن پرداختن به ادبیات علمی مدیریت تضاد، روش شناسی تحقیق تشریح، و سپس با توجه به ابعاد علمی مدیریت تضاد، داده های گرد آوری شده از تمام سخنرانیها، یادداشتها و مکاتبات آن بزرگوار از سال 1342 تا زمان رحلت ایشان درباره تضاد و انواع تضادها مورد تحلیل قرار گرفته و استراتژیهای مدیریت تضاد بر اساس اندیشه های امام(ره) تبیین و تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining Conflict Management Model according to the though of Imam Khomeini

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Moghimi
associate professor at Tehran University
چکیده [English]

Studying the thought of Imam Khomeini, as the founder of the Islamic Republic of Iran, and its explanation seems to be of vital importance in different social and managerial fields. Considering the position conflict management in the administration of the society, an investigation was conducted through the twenty two-volume book of "Sahifah Imam"  of Imam Khomeini to find a model for conflict management based on his thought. This paper is derived from such an investigation.
     Considering the literature on conflict management, descriptive research methodology, as well as scientific aspects of  the issue,  all raw data from Imam Khomeini's speeches, notes, and letters on conflict and types of conflicts, from 1342 until his passing away, were collected and then analyzed. Strategies of conflict management was derived from this data and then was explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict management
  • nature of conflict in management
  • levels of conflict in management
  • strategies of conflict in management
  • value system in management
  • Imam Khomeini's views