روش نظریه پردازی شهید مرتضی مطهری در مبحث رشد

نویسنده

پیام نور

چکیده

این مقاله درصدد یافتن پاسخ این سؤال است: "روش نظریه پردازی شهید مرتضی مطهری در نظریه رشد چه بوده است؟" بدین لحاظ ابتدا تعاریفی از نظریه مطرح، و سپس نظریه پردازی و نظریه آزمایی با هم مقایسه، و شیوه نظریه پردازی به طور کلی توضیح داده می شود. پس از آن نظریه رشد شهید مطهری به اختصار مرور، و توصیف اجمالی شده است و در پایان روش نظریه پردازی استاد شهید مرتضی مطهری در نظریه رشد تبیین، و مراحل نه گانه نظریه پردازی در این نظریه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Martyr Motahhari's Theorization Method in Roshd1 Theory

نویسنده [English]

  • Reza Najjari
Assistant professor at Paym-e-Noor University
چکیده [English]

This paper is intended to answer this question: "What was martyr Motahhari's theorization method in Roshd theory?" First, the theory is defined. Then theorization and theory testing are compared. Afterwards, martyr Motahhari's Roshd theory is defined briefly. Finally, his theorization method for Roshd theory is explained and nine steps of theorization are reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theorization
  • theory testing
  • Roshd theory
  • Matahhari's theorization method