ارزیابی و نقد مفروضات پایه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی از دیدگاه اسلام (گامی در جهت تحول در علوم انسانی)

نویسنده

امام حسین(ع)

چکیده

این مقاله کوششی است برای شناخت و تجزیه و تحلیل مفروضات پایه در علم  مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک که در سالهای اخیر مورد استقبال وسیع قرار گرفته است. در این تلاش با استناد به قول پژوهشگران مشهور این حوزه علمی در جهان، دو بن مایه رقابت و سود شناسایی شد؛ سپس با عرضه این دو به  هاضمه فرهنگ دینی نقد و بررسی این دو ریشه صورت گرفت تا ورود به بهره‌برداری از دستاوردهای مهم این علم را در حد خود تصحیح کند.یافته های تحقیق بر این واقعیت پای می فشارد که رقابت و سود همواره در فضای مادی، آزاد و بی قید و لجام گسیخته حرکت نمی کند بلکه می توان با جهت دادن صحیح به آن و در قالب مفاهیم بلند تعلیم و تربیت اسلامی از این مقوله ها در راستای فرهنگ و ارزشهای اسلامی بهره برداری بهینه کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Basic Assumption of Strategic Management and Programming in Islamic Perspective (A Step in the Process of Transformation of Humanities)

نویسنده [English]

  • Ahmad Fazaeli
Assistant professor at Imam Hosein University
چکیده [English]

This research is an attempt to understand and make an analysis of the basic assumptions of management science and strategic programming, extensively considered in recent years. According to outstanding scholars, viewpoints competition and profit were identified as two bases of these assumptions. Then theey were analyzed according to Islamic viewpoints to modify the exploitation of important achievements of management as far as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • programming
  • competition
  • profit
  • competition and profit in Islam