کلیدواژه‌ها = فرهنگ جهادی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکت‌های متوسط و بزرگ

دوره 27، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-36

علی اصغر فانی؛ محمد مهتری آرانی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ عباس عصاری آرانی


3. شناسایی و توصیف مؤلفه‌های سازمانهای جهادی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 135-166

سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی؛ میثم لطیفی؛ مصطفی یخچالی


4. طراحی الگوی جهاد علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-104

سید مسعود پورسعید اصفهانی؛ محمد شامحمدی


5. چیستی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 95-122

سعید حجازی فر