نویسنده = سید محسن علامه
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تنش شغلی و رضایت شغلی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 155-174

سید محسن علامه؛ مهدی آقایی


3. مطالعه تطبیقی مهارت شنود مؤثر از منظر قرآن و حدیث و دانش مدیریت

دوره 20، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 131-146

رضا شکرانی؛ سید محسن علامه؛ سمیه انجمنی