arabic abstract


  1. رضایی,مهران ;هذه المقالة إستخرجت من أطروحة الدکتوراة لمهران الرضائی فی جامعة إصفهان
  2. إمامی جمعة,سید مهدی; مساعدة الأستاذ فی قسم المعارف الإسلامیه فی جامعة المازندران