نویسنده = ������������ ������
تدوین و اولویت بندی ویژگی‌های سازمان صبور با رویکرد اسلامی

دوره 31، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 11-48

اباذر ظهرابی؛ رضا رسولی؛ سید محمد حسین کمانی؛ ناصر برخوردار