نویسنده = ���������������� �������� ��������
طراحی الگوی توسعه منابع انسانی سازمان با تکیه بر نظریه رشد اسلامی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 83-112

مجید مختاریان پور؛ وحید احمدی


عقلانیت مدیریت جهادی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 79-106

محمدعلی حسنی نیک؛ مجید مختاریان پور