نویسنده = داوود سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 171-189

علی فرهی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ هادی فقیه علی آبادی؛ داوود سلیمانی