نویسنده = ندا کریمیان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل اعتمادسازی در سازمان با تأکید بر آموزه‌های اسلامی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 191-216

ندا کریمیان؛ میترا عزتی؛ نیکو دیالمه