کلیدواژه‌ها = آموزه های اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتارهای فرا نقشی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی با رویکرد سیستمی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 143-168

هوشنگ تقی زاده؛ مصطفی ضیائی حاجی پیرلو؛ عبدالحسین شکری


2. بررسی نقش آموزه‌های اسلامی در اثربخشی پیام تبلیغاتی در جامعه مصرفی معتقد به باورهای دینی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 121-144

زین العابدین رحمانی؛ میرزاحسن حسینی؛ اوژن کریمی؛ سیدمحمود حسینی امیری