کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی

دوره 26، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-181

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


2. سخن سردبیر

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 5-11

سید محمد مقیمی


3. بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 20، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 9-32

محمد حسنی؛ زهرا حیدری زاده؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی