نویسنده = ������������ ��������������
بررسی تأثیر مزاج‌های چهارگانه طب اسلامی بر سبک رهبری

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 59-85

حسین بازرگانی؛ محسن حاکمی؛ حمیدرضا تفقدی