نویسنده = ���������� ���������� �������������������������
طراحی الگوی مفهومی سواد انقلاب اسلامی برای مدیران دولتی در منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره)

دوره 28، شماره 3، آبان 1399، صفحه 5-28

محمدرضا فاضلی؛ محسن عامری؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده