نویسنده = هوشنگ تقی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتارهای فرا نقشی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی با رویکرد سیستمی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 143-168

هوشنگ تقی زاده؛ مصطفی ضیائی حاجی پیرلو؛ عبدالحسین شکری