نویسنده = ���������� ����������������
منشور فرماندهی کارامد بر گرفته از نهج البلاغه

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 223-253

اسماعیل خان احمدی؛ سیدمصطفی مدنی