دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، زمستان 1393 (345) 
8. تأثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی

غلامحسین نیکوکار؛ علیرضا خیری؛ محمد تابان؛ فریده صیدی