بررسی رابطه بین تعمیق معنویت و عملکرد کارکنان سپاه امام رضا علیه‌السلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های پیوسته‌ای که سازمان‌ها با آن مواجه هستند، اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته‌اند که مهم‌ترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها منابع انسانی کارآمد و با انگیزه می‌باشد و به همین دلیل توجه به معنویت در سازمان و کاربرد هوش معنوی در سازمان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از مفاهیم مطرح در این زمینه تأثیر معنویت بر رفتار و عملکرد کارکنان و به تبع آن افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان و در نتیجه بهره‌وری سازمان می‌باشد. از طرفی تحقق چشمانداز بیست سالهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای تحقق چشمانداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، مستلزم وجود، نیروی انسانی و فرماندهان و مدیران متعالی و توسعه یافته است. حال در این پژوهش به تأثیر معنویت بر عملکرد کارکنان سپاه امام رضا علیه‌السلام خواهیم پرداخت. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از آنجا که در پی ارائه تصویری از تأثیر تعمیق معنویت بر عملکرد می‌باشد، یک تحقیق توصیفی محسوب می‌شود. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، با روش زیرشاخه پیمایشی (SURVEY) انجام شده است. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه معنویت و عملکرد کارکنان است. یافته‌های حاصل از این تحقیق که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نشان می‌دهد که متغیر عملکرد کارکنان با تمام مؤلفه‌های تعمیق معنویت که شامل: اعتقادات (66/0r=)، اخلاقیات (46/0r=)، عبادات (47/0r=) و با خود تعمیق معنویت (63/0r=) رابطه مستقیم معنیداری دارد. به این معنا که با افزایش معنویت و مؤلفه‌های آن، عملکرد کارکنان سپاه امام رضا علیه‌السلام نیز افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Internalizing Spirituality and the Performance of the Employees of Sepah

نویسنده [English]

  • Mahdi mohammadi 2
2 IHU
چکیده [English]

This research is aimed at investigating the effect of spirituality on the employees of Sepah Imam Reza. As this applied research is intended to have a consideration of the effects of deepening spirituality on performance, it has selected an explorative-descriptive method. Furthermore, based on the nature of the topic and research objectives, it has employed survey method as well. Research tools includes two questionnaires of spirituality and staff performance. Data analysis is performed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis and SPSS software, indicating that employee performance variables affect all components of deepening spirituality, including beliefs, morals and worship, as well as deepening of spirituality itself directly and significantly. This means that employees’ performance at Sepah Imam Reza increases by increasing spirituality and its components. The results also showed that the component of beliefs inserted the most influence on performance. Hence, the research arrived at the conclusion that employees' career belonging and intrinsic motivation can be improved by enhancing spirituality in the workplace, especially by focusing on reinforcing beliefs, and ultimately improve their performance in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality and performance in organizations
  • spirituality in the Revolutionary Guard Corps (Sepah)
  • deepening spirituality and performance in Sepah